Wspieramy

KDSH w Rypinie to firma odpowiedzialna społecznie, aktywnie angażująca się w działalność charytatywną. Wspieramy inicjatywy lokalne, sponsorując między innymi Klub Lech Rypin oraz działania Rypińskiego Centrum Sportu poprzez KDSH Bowling Liga. Sponsorujemy nie tylko wydarzenia sportowe i artystyczne, ale także wspomagamy działalność fundacji i stowarzyszeń. Od wielu lat przygotowujemy paczki świąteczne dla potrzebujących rodzin angażując się w ogólnopolski projekt pomocy Szlachetna Paczka.

44

31